Postavio Goran Vrhunc

Pobunjenici ne predstavljaju nikoga. Samo sebe same. Samo svoje živote, samo svoja gola tijela. Pretenzija da budu više vodi ih u hipokriziju, jer čovjek i nema ništa osim svog tijela i svog života. 

Kada su bili djeca, mnogi pobunjenici su slušali svoje roditelje kako se žale na šefove, posao i dnevnu rutinu života posvećenih Mašini. Kada su odrasli, isti pobunjenici su nastavili maštati o tome da će svijet koji su oni osobno zamislili biti "pravedniji i bolji", da je dovoljno da se naša pokornost Mašini, naše dnevne obaveze prema njoj drugačije raspodijele. Koga predstavljaju pobunjenici? Kome treba priča po kojoj će sve biti dobro ako neko drugi bude čistio kanalizaciju. Dok postoji kanalizacija, biće i čistača kanalizacije. Dok postoji masovna proizvodnja postojaće i robovi na pokretnim trakama.