Posle dugih snova, i jutro je. Polako miče svoju dugačku zavesu zaslepljenosti. I svetlost je nekome slepilo. A nekome je za vlastiti ustanak beznađe, nedosegnutost vlastitog pogleda. E, da sam jutro, da mogu lučom svojom nositi tuđe uzdahe, da sejem sjaj i tuđim se nadahnjujem viđenjem. Zar umeo bih videti sebe? Sjaj tuđih očiju da li je mera?
         Kako iscrpeti polje mogućega? Jer soba je moguća: imala bi glatku liniju površine putera, žućkastost i nekakvu sladunjavost. Pored toga njen vazduh razbija se u gomilu šara, toliko raznobojnih, koliko puta trepneš očima. Oslušnem: diše, nekako umorno pokreće dah koji pokreće čitavu njenu strukturu, što željno na sebe prima utisak jutra.